Home Služby Guerilla marketing

Guerilla marketing

ideas

Ľudia nereagujú na reklamy a komunikačné posolstvá podávané formou tradičných médií? Chcete ich prekvapiť niečím novým, zabaviť ich a dať im pocit spolupatričnosti a zapojenia do deja? Guerilla marketing je vo svete jednou z najviac rozvíjajúcich sa techník používaných v marketingovom odvetví. Tento alternatívny reklamný štýl sa opiera o netradičné marketingové stratégie. Pri guerilla marketingu ide o takú marketingovú stratégiu, kde firma pri nízkych nákladoch, ale s použitím väčšieho úsilia ľudí, kreativity a netradičných marketingových kanálov môže efektívne dosiahnuť svoje marketingové ciele a tým aj vyššiu konkurencieschopnosť v odvetví. Cieľom guerilla marketingových kampaní býva zväčša budovanie povedomia o produkte, značke alebo firme a pozitívneho imidžu v očiach spotrebiteľa, prilákanie pozornosti verejnosti a udržanie jej záujmu. Spoločnosť takýmto spôsobom informuje spotrebiteľa, aké druhy produktov vyrába a ponúka na trhu.

Návrh a realizácia guerilla marketingovej kampane

  1. Analýza marketingového prostredia spoločnosti
  2. Definovanie cieľov kampane a cieľovej skupiny
  3. Návrh 2 alternatív kampane spolu s odhadovaným rozpočtom
  4. Príprava a zabezpečenie realizácie vybranej kampane
  5. Vyhodnotenie efektívnosti kampane

Dajte o sebe vedieť, buďte iný ako konkurencia a vydobyte si reputáciu svojou odlišnosťou.

Kontaktujte nás ešte dnes.

Viac informácií o guerilla marketingu a jeho formách si môžete prečítať TU a TU.