Home Služby Marketingová stratégia

Marketingová stratégia

copywritting

Komplexná marketingová stratégia

Ste unavený a otrávený z toho, že Vám podnikanie neprináša zisk? Poskytnem Vám aktuálnu marketingovú stratégiu, pomocou ktorého sa krok za krokom dopracujete k vysnívanému cieľu. Pomôžem zvýšiť potenciál Vášho marketingového úsilia. Ak ešte stratégiou nemáte vôbec, vypracujem Vám úplne novú. Ak už stratégiu máte, vyladíme ju za účelom maximalizácie efektivity. Vypracovanie komplexnej marketingovej stratégie zahŕňa:

 • Analýza prostredia a trendov na trhu
 • Identifikácia relevantnej cieľovej skupiny
 • Tvorba persón cieľovej skupiny
 • Identifikácia konkurenčných výhod produktu alebo služby
 • Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie
 • Plánovanie exekúcie a akčný plán

Komunikačná stratégia

Pri tvorbe komunikačnej stratégie najskôr spravíme analýzu prostredia, identifikujeme vaše cieľové skupiny a konkurenčné výhody Vašej spoločnosti. Potom zladíme najvhodnejšie nástroje marketingového mixu:

 • Analýza prostredia a trendov na trhu
 • Identifikácia cieľovej skupiny
 • Identifikácia konkurenčných výhod a hodnôt
 • Identifikácia najvhodnejších nástrojov komunikačného mixu (reklama, PR,
 • priamy marketing, nástroje online marketingu, podpora predaja)
 • Vypracovanie komunikačnej stratégie
 • Plánovanie exekúcie a akčný plán

Pokiaľ si objednáte službu Komplexná marketingová stratégia alebo Komunikačná statégia bonusom pre Vás sú bezplatné konzultácie a marketingové poradenstvo.

Extra služba: V prípade voľnej časovej kapacity Vám po dohode môžem navrhnutú stratégiu zrealizovať.